Vilpertti

Perhepalvelu Vilpertti on toukokuussa 2014 perustettu erilaisia sosiaalipalveluja tuottava yritys. Yrityksen alkuun panevana voimana oli itselleni tullut halu kehittyä työntekijänä ja haastaa itseni ottamaan seuraava askel pitkällä ja monipuolisella työurallani lastensuojelussa.

Työhistoriani

Olen toiminut vuodesta 1996 monipuolisesti erilaisissa lastensuojelun työtehtävissä. Työkokemusta olen hankkinut mm. Lastensuojelun perhetyössä, lastensuojelun laitostyössä, sekä nuorten päihdehoitolaitoksessa niin esimiestehtävissä kuin työntekijänäkin ja päihdehuollon avopalveluissa.

Keskeisimmät koulutukseni

  • Diakoni, kirkon nuorisotyönohjaaja, 1996. Laillistettu sosionomi 2017
  • Perhetyö lastensuojelun avohuollon tukitoimintana koulutusohjelma, 2000
  • Päihdeterapia -koulutus, 2001-2002
  • Yhteisöhoidon koulutus, 2002-2003
  • Nuorten ihmissuhdetaitojen kurssin ohjaaja, 2008
  • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, 2017
  • Lapsen edunvalvoja lastensuojelu- ja rikosprosessissa, 2017
  • Strategia-vanhempainohjausmenetelmän ohjaajakoulutus, 2018
  • Ratkaisukeskeinen lyhytterapian koulutusohjelma 2022

Näiden koulutusten lisäksi olen kouluttanut itseäni erilaisissa lyhyemmissä koulutuksissa mm. ratkaisukeskeisyyttä ja DDP-terapiaa käsitelleissä koulutuksissa.

Työskentelyssäni on aina etusijalla asiakkaan omat toiveet ja tavoitteet. Työmenetelmistä en usko minkään yhden ainoan työmenetelmän toimivuuteen, vaan jokainen ihminen tulee kohdata yksilöllisesti. Toiminnallisuutta käytän usein apuna työskennellessäni lapsen/nuoren kanssa luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen muodostamiseksi. Työssäni pyrin olemaan tavoitekeskeinen, ratkaisukeskeinen ja tunnesuhteiden korjaavuutta korostava.

Keskeisenä asiana pidän perheen/nuoren kohtaamista samalla viivalla heidän tarinaansa kuunnellen ja yhdessä toivoa eteenpäin menemisestä etsien. Loppujen lopuksi tärkeintä on, että ihminen tulee kuulluksi, nähdyksi ja vakavasti otetuksi.

PERUUTUSPEILISTÄ EI NÄE ETEENPÄIN! 

(Matti J. Kuronen)